Interim Leiderschap

Mijn ervaring ligt in het leiden van een afdeling, locatie (middel-management) of sector/regio (hoger management).
Vaak ligt aan de opdrachten die ik krijg een verandervraag ten grondslag. In situaties met veel complexiteit kan ik helderheid bieden aan de betrokkenen, daar ligt mijn kracht! Op deze manier kan iedereen zien waar verandering nodig is en komt de wil om te veranderen uit de mensen zelf: een prachtig proces!

Van nature voeg ik snel in en houd ik tegelijkertijd voldoende afstand om mijn overstijgende veranderblik te houden. Vanuit een snelle opbouw van vertrouwen in de relaties kan een inhoudelijke beweging al in een vroeg stadium worden gemaakt.

Team Coaching

Als onderdeel van de teamcoaching verkennen we samen, team, leidinggevende en ik, jullie vraag en wat jullie willen bereiken. Daarbij is het oprechte gesprek leidend. Gaandeweg het proces ontstaan er werkvormen die bij de vraag en het moment aansluiten. Maatwerk dus. Ik werk graag vrij en intuïtief met een nadruk op de procesbegeleiding.

Ook voor het begeleiden van intervisie kun je bij me terecht.

Workshops
Op aanvraag bied ik thema– en/of teamgerichte workshops aan zoals: omgaan met verandering, geweldloze communicatie, partnerschap van begeleiders met ouders (van cliënten), herkennen van het eigen leiderschap.

Individuele Coaching

In samenwerking met mij formuleer je zelf je leervraag. Vaak komt deze voort uit het functioneren in de werksituatie. In het traject dat volgt doe je met mijn begeleiding veel zelfonderzoek en zelfreflectie. Zo krijg je inzicht in de oorzaken die bij jou van invloed zijn op je functioneren.

Leidinggevenden maken ook gebruik van mij als sparring partner, gesprekken waarin coaching en advies hand in hand gaan.